Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Veranda

Vesialuseline puitfassaadivärv

 • Kaitseb niiskuse ja ilmastikumõjude eest
 • Elastne
 • Kiiresti kuivav
 • Toonitav. Valmistoonid: beež, kollane, pruun, roheline, punane, tumehall, must

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline akrülaatvärv puitfassaadide kauakestvaks kaitseks.

 • Ilmastikukindel
 • Sisaldab spetsiaalseid õlilisandeid
 • Suurepärane nakkuvus aluspinnaga
 • Kiiresti kuivav
 • Peaaegu lõhnatu
 • Värvis sisalduv vaha muudab värvitud pinna vett- ja mustusthülgavaks ning kergesti puhastatavaks
 • Moodustab pärast kuivamist elastse katte mis järgides soovitusi pinna ettevalmistuse, värvimis- ja kasutusnõuete kohta, säilitab oma dekoratiivsed ja kaitsvad omadused vähemalt 12 aastaks.
 • Kaitseb pinda lõhenemise, ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest
 • Valmistoonid ning võimalus toonida laias värvivalikus.
 • Kauakestev värvitooni erksus.
EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (u. 25)

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad, piirdeaiad jm). 

Värvitavad pinnad

Uued või varem akrülaatvärviga kaetud puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad jm. puitpinnad välistöödel. NB! Värv ei sobi horisontaalpindadele ega õlitatud puidule. Sobib nii seatud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks. Ei sobi põranda ja mööbli värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid
Huvitavat lugemist
Õige värv Martini majale.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema +5...28 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%.
Värvimata pinnad. Puhastada tolmust, mustusest, saepurust. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (järgida toote kasutusjuhendit). Kogu värvitav pind immutada süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua V. Oksakohad puhastada vaigust ja töödelda oksakrundiga. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Siledad, hööveldatud pinnad kruntida nakke parandamiseks kruntvärviga Veranda Primer Aqua.

Varem värvitud pinnad. Puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro) lahtisest, kooruvast värvist. Määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean. Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Metalldetailid puhastada roostest ja kruntida metallkrundiga. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada süvaimmutuskrundiga Biostop või Biostop Aqua V. Oksakohad puhastada vaigust ja töödelda oksakrundiga. Uued ja hööveldatud pinnad kruntida värviga Veranda Primer Aqua (ühes kihis).

Värvimistöid tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1-2 kihti temperatuuril +5 ... 28 °С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimeseks kihiks võib kasutada värvi mida on vedeldatud veega kuni 5% värvi mahust. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt kruntida ja värvida puidu otsapinnad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (ava diameeter 0,018...0,023 tolli)

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge. Valmistoonid: punane - red128, pruun – brown32, kollane – yellow24, roheline – green050, beez - beige30

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR). 

Kulu

Saetud laual 4-6m2/L, hööveldatud laual 8-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 3 tundi, kuiv – 10 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,95L - 2,85L - 9,5L - 19L

Säilivusaeg

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted