Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

WoodClean

Puitpindade puhastusvahend
 • Tungib sügavale puitu
 • Puhastab halliks tõmbunud puitpinna
 • Taastab puidu loodusliku värvitooni
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis vahend puitpindade puhastamiseks. Põhineb oblikhappel ja tõhusatel pindaktiivsetel ainetel
 • Toode on töötamiseks mugava viskoossusega ja ei voola vertikaalsetelt pindadelt maha
 • Imbub sügavale puitu eemaldades pleekinud ja kahjustunud kihi
 • Taastab puidu loodusliku värvitooni
 • Sobib praktiliselt kõigi puiduliikide värskendamiseks
 • Ilma lõhnata

Kasutusala

Halliks tõmbunud puitpindade puhastamine.

Töödeldavad pinnad 

Puidust fassaadid, piirdeaiad, uksed, aiamööbel, terrassid, laudised, paadisillad, laevatekid ja teised puitpinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Enne toote kasutamist tuleb kaitsta metalldetailid (näiteks uksehinged jm.). Kui töödeldava pinna läheduses on taimi, lilli, ajakultuure, põõsaid või muru, katta need polüetüleenkilega kinni. Puitpinnad, mis on rohkesti kaetud samblike vm mikroflooraga, tuleb kõigepealt ettevaatlikult puhastada kaabitsa või harjaga, püüdes hoiduda saaste sattumisest puhastele pindadele ning töödelda vahendiga Biotol E. Puitpinnad puhastada mustusest ja tolmust ning seejärel niisutada veega.

Kasutamine

Soovitame kasutada lahjendamata vahendit. Enne kasutamist puhastusvahendit ettevaatlikult segada. Kanda puhastatavale pinnale pintsli või harjaga piki puidukiudu. Vertikaalsetele pindadele kanda vahend alt üles. Lasta mõjuda 15...20 minutit ning seejärel eemaldada kõva harjaga. Loputada suure koguse puhta veega. Vertikaalpinnad loputada ülalt alla. Vajaduse korral kogu puhastusprotseduuri korrata. Töövahendid puhastada veega. Puhastatud pind peab enne järgmist töötlemist (õlitamist, värvimist) olema kuivanud vähemalt 2 ööpäeva.

Töövahendid

Pintsel, pesuhari.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist.

Värv

Roheline

Kulu

8-12 m²/l ühekordsel töötlemisel, olenevalt puitpinna poorsusest.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Peale kasutamist peske käed. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab oksaalhape. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Loputada suud. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: RV00-80WP-7001-FFE5.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1,03 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5…+30°С. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest!

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted