Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Terrace Aqua

Vesilahustuv terrassiõli

 

 

Kaitseb ilmastikumõjude eest 

Looduslike õlide baasil 

Imbub hästi puitu 

Toonitav. Valmistoonid: brown, palisander

Lae alla tehniline leht
Terrace Aqua
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuselise õlibaasil terrassiõli puitpindade kaitseks ja dekoratiivtöötluseks

 • Kaitseb puitu ilmastiku kahjulike mõjude eest
 • Imbub sügavale, tekitades vetthülgava kihi puidu poorides ja kapillaarides
 • Sobib hästi hööveldatud puidu töötlemiseks
 • Töödeldud pind on dekoratiivne, mustust hülgav ja vastupidav lõhenemisele
 • Toonitav  ja valmistoonid: pruun (brown) ja tumepruun (palisander)
 • Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks 
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L

Kasutusala

Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, laudised, purded, käsipuud, trepid, sillad, piirded jne. Sobib kütteta ruumides ja varikatuste all olevate puitpindade ning puitkonstruktsioonide töötlemiseks. Ennetamaks puidu pleekimist on soovitav välistöödel kasutada toonitud õli või kasutada pruuni õli Terrace Aqua brown. Sise- ja välistöödeks. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. 

Töödeldavad pinnad 

Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpindade kaitseks. Sobib hästi hööveldatud puidu töötlemiseks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Toonimine 39 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest ja tolmust. Puidu hoolduspesuks ja süvapesuks kasutada toodet TerraceClean, pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean ja hallituse ning roheluse eemaldamiseks pinnalt kasutada vahendit Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendeid). Surveimmutatud puitu töödelda pärast 6 kuu möödumist paigaldamisest. Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Uued või puhastatud puitpinnad enne õlitamist kruntida vahendiga Aura Biostop .Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Õlitamine

Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale pintsli, käsna või terrassipadjaga 1…2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne õli eemaldada pinnalt lapiga. Enne järgmise kihi pealekandmist on vajalik eelneva kihi imbumine puitu, üleliigne õli pinnalt ära pühkida. Enne laudise paigaldamist on soovitav töödelda ka laudade tagaküljed. Pinnad, mis on aastaringselt ilmastikule avatud, on soovitatav töödelda kord aastas. Toonitud õli kasutamisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.

Hooldamine

Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1-2 nädala pärast. Pärast 1-2 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pehmet pesukäsna või –harja. Õlitatud pindade pesemiseks soovitame kasutada puhastusvahendit TerraceClean (lahjendada vastavalt kasutusjuhendile) või neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6...8) pesemisvahendeid. Mitte kasutada abrasiivseid või orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid, harju. Mitte kasutada survepesu. Peale pesu loputada pind puhta veega ja lasta kuivada.

Töövahendid

Pintsel, käsn, terrassipadi.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada veega. 

Värv

Värvitu. Valmistoonid: pruun (brown) ja tumepruun (palisander)

Toonitav

Värvitu õli on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC). Lõplik värvitoon sõltub puiduliigist, kasutatud töövahendist ja peale kantud õlikihtide arvust.

Kulu

8...13 m²/L üks kiht

Kuivamisaeg

16...24 tundi (temperatuuril +20°C  ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, koobalt-bis(2-etüülheksanoaati). Võib esile kutsuda allergilise  reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Õliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse ja külma eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5...30 °C.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted