Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Wood Lasur Aqua

Dekoratiivne lasuurne puidukattevahend
 • Poolläbipaistev, säilitab puidu loomuliku struktuuri 
 • Kaitseb uv-kiirguse ja kahjulike ilmastikumõjude eest 
 • Takistab hallituse ja vetikate levikut töödeldud pinnal 
 • Sise- ja välistöödeks 
 • Toonitav. Valmistoonid: mahagon, pähkel, palisander, valge
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Spetsiaalsel „Core-Shell“ akrüüldispersioonil põhinev vesialuseline vahend puitpindade kaitseks ja dekoratiivtöötluseks
 • Unikaalne “Core-Shell” akrüüldispersioon tagab suurepärase nakkevõime aluspinnaga ja kiire kuivamisaja
 • Vahasisaldus muudab töödeldud pinna sametiseks (soft feel)
 • Heade antiblocking omadustega.
 • Ei pragune ega kooru
 • Ennetab hallituse ja vetikate levikut töödeldud pinnal
 • Kaitseb puitpinda uv-kiirguse ja kahjulike ilmastikumõjude eest
 • Annab puidule dekoratiivse, lasuursevälisilme
 • Ei kolletu
 • Rõhutab puidu looduslikku struktuuri
 • Järgides soovitusi pinna ettevalmistuse ja töötlemisnõuete osas, säilivad Wood Lasuriga töödeldud pinna dekoratiivsed ja kaitsvad omadused vähemalt 8 aastat
 • Peaaegu lõhnatu, mis tagab vahendi kasutusmugavuse, eriti sisetöödel
 • Värvitu Wood Lasur Aqua on toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Kasutusala

Puidust fassaadid, voodrilauad, aiad, karniisid, piirded, aiamööbel, vineer, spoon, puitlaastplaat, freespalk jt. puitpinnad mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (piirete, väravate, aedade, karniiside, jm), puitlaastplaatide, spooni ja vineeri dekoratiivseks töötlemiseks. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida Biostop Aqua V. Värvitu Wood Lasur on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Sobib kasutamiseks esimese kihina, et anda puitpinnale toon (trepp, põrand jm), kuid kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga. Sise- ja välistöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid, puitlaast– ja puitkiudplaadid, voodrialauad, vineer, spoon, jm. puittoodete. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel.Ei sobi horisontaalpindade töötlemiseks välistöödel ega eelnevalt õlitatud või värnitsaga immutatud pindade ning kõva puidu katmiseks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on +10...25 °C ja lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada rasvast, tolmust, sapurust jm. mustusest. Töödeldav puitpind ei tohi olla nakatunud seenkahjustustest (hallitus, mädanik, sinavus). Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toote kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pind tuleb terves ulatuses põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Läikiv pind lihvida matistamiseni. Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Töötlemata metalldetailid tuleb eelnevalt kaitsta rooste eest. Välistingimustes puitpind eelnevalt kruntida  Biostop Aqua V (Biostop). Välitöid ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Pinnale kandmine

Enne kasutamist vahendit hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida õhumullide teket) segada. Samuti segada aega ajalt töö käigus. Kanda pinnale 2 kihis pintsliga temperatuuril +10...25 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Ühtlase värvitooni tagamiseks töödelda pind katkestusteta ühes kihis. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Kasutades vahendit puitpinnale (põrand, trepp, käsipuu jm) tooni andmiseks kanda pinnale 1 kiht, lasta kuivada, lihvida, tolm hoolikalt eemalada. Seejärel pind kindlasti katta kulumiskindla lakiga N: Parketilakk WE. Varem värvilise puidukaitsevahendiga kaetud pindade töötlemiseks on soovitav valida sama või lähedane toon. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, peale kantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest. Värvitu Wood Lasur Aqua on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Eeltoonitud Wood Lasur valida ühest partiist. Suurte pindade töötlemisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks erinevates pakendites vahendid kokku segada ühte anumasse. Sõltuvalt puidu liigist, poorsusest ja kihtide arvust võib töödeldud pind olla erinevat tooni.

Töövahend

Pintsel.

Töövahendite puhastamine

Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

Värv

Värvitu. Valmistoonid mahagon, pähkel, palisander, valge

Toonitav

Värvitu Wood Lasur Aqua on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC)

Kulu

4...6 m²/L üks kiht saetud pinnal, 8...12 m²/L üks kiht hööveldatud pinnal. Kulu sõltub töödeldava pinna poorsusest.

Kuivamisaeg

Puutekuiv - 2...3 tundi, teise kihi pealekandmine – 3...5 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist.

Ohutusnõuded

   
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H- isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

   
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 2,5L - 5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Halvasti suletud või pooltühjas pakendis toode ei säili. Avatud pakend on soovitav ära kasutada 1 kuu jooksul.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/page3image2947312

Kirjuta meile
Seotud tooted