Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Kruntex

Matt alküüdkruntvärv

 • Suurepärase nakkevõimega 
 • Toonitav

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Matt alküüdkruntvärv sisetöödeks

 • Mugav kasutada
 • Tasandub hästi
 • Isoleerib nikotiini ja veelekete jäljed
 • Seob tolmu ja kriiti
 • Kergelt lihvitav
 • Vähendab viimistlusvärvi kulu
 • Ülevärvitav vesialuseliste värvidega
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik g 350 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <350 g/L.

Läikeaste:

 • matt (u. 6) vastavalt ISO 2813.

Kasutusala

Lagede ja seinte kruntimiseks kuivades ja niisketes ruumides enne vesialuseliste värvidega (Akrit, Mattilda, Cinderella, Structura, Akzent, Sympatia, Oikea jt) või alküüdvärvidega värvimist. Sobib isolatsioonvärviks nikotiini-, nõe- ja veekajustustega pindadel. Sisetöödeks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud, krohvitud, pahteldatud, tellis- ja betoonpinnad, samuti  puitlaastplaat- ja puitkiudpinnad ja puitpinnad. Vanad lubivärviga või kriidiga värvitud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine

Pinna ettevalmistus

Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, soolades, rasvast, õlist ja tolmust. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast).

Värvimine

Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga 1-2 kihti. Värvides pintsli või rulliga värvi mitte lahjendada. Kasutades pihustit võib värvi lahjendada White Spirit`ga (kuni 10% värvi mahust). Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur on üle +5°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Krunditud pinda üle värvida alles peale krundi täielikku kuivamist.

Hooldamine

Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 7 päeva pärast värvimisest. Värvitud pinna puhastamiseks kasutada pehmet lappi ja vett, vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada karedaid käsnu ega abrasiivseid puhastusaineid. Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.

Töövahendid

Pintsel, värvirull, õhuvabapihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6-12 m2/L.

Kuivamisaeg

Puutekuiv: 2 tundi.

Ülevärvimiseks: 18 tundi  temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

1,5 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida lukustatult.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramises, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted