Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Kabinet 20

Poolmatt vesilahustuv seinalakk sisetöödeks

 • Kaitseb niiskuse ja mustuse eest
 • Sisaldab UV-filtrit
 • Toonitav

 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Valguskindel vesialusel akrüüllakk puitpindade viimistlemiseks siseruumides.

 • Hea kattevõimega
 • Moodustab poolmati kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
 • Praktiliselt lõhnatu
 • Kiiresti kuivav
 • Ei muuda lakitava pinna värvust
 • Sisaldab UV-filtrit, mis vähendab puidu tumenemise võimalust
 • Sisaldab vaha, mis tõstab kattekihi vetthülgavaid omadusi
 • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
 • Sobib kasutamiseks baasmaterjalina dekoratiivlisandite jaoks (kulla, hõbeda, pronksi, pärlmutri jt.)
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e  130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (~20) vastavavalt EN 13 300.
 • poolmatt (~20) vastavavalt ISO 2813.

Kasutusala

Sisepindade (seinad, laed, liistud jm) lakkimiseks nende niiskus- ja kulumiskindluse suurendamiseks ja dekoratiivsuse lisamiseks.

Lakitavad pinnad

Puitpindade (seina- ja laepaneelid, palgid, prussid,voodrilauad, uksed, põrandaliistud jm.) viimistlemiseks siseruumides. Lakki võib kasutada betoon-, tellis-, krohv- ja kivipindade katmiseks, samuti eelnevalt värvitud või pabertapeediga kaetud pindade töötlemiseks.  Lakk ei sobi leiliruumidele, põrandatele ja suurt mehaanilist koormust taluvatele pindadele.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Lakkimine

Lakki enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal toonimispastade ja matistava lisandi ühtlaseks jagunemiseks. Kogu pinna katmiseks vajaminev toonitud lakk on soovitav segada ühes pakendis. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 10%. Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga (düüsiava 0,013…0,015´´) temperatuuril +10 ...25ºС  ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Lakki on soovitav pinnale kanda 2...3 kihti piki puidukiudu katkematu kihina servast servani. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitav lakitud pinda kergelt lihvida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Toonitud lakiga kaetud pinna lõplik toon sõltub puidu liigist, valitud värvitoonist ja lakikihtide arvust. Viimane kihi on soovitav katta toonimata lakiga.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, lakirull, pihusti (düüs läbimõõduga 0,013 – 0,015 tolli). Parima tulemuse saavutamisek on soovitav valida töövahendiks pintsel.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

Värv

Valge, kuivanuna läbipaistev

Toonitav

Eskarocolor süsteemis.

Kulu

8-10 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv -0,5 tundi, ülelakkimiseks -1...2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Lakiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 , Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada.  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,95L - 2,4L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted