Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


B3 Niiskuskindel Puiduliim

Niiskuskindel liim puitpindadele

 

Sobib mööbli liimimiseks

Lae alla tehniline leht
B3 Niiskuskindel Puiduliim
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Niiskuskindel ühekomponentne vesialuseline puiduliim sise ja välistöödeks.

 • Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks
 • Kiire esialgne kokkuliimimisvõime
 • Moodustab elastse niiskuskindla liimivuugi
 • Sobib hästi mööbli liimimiseks – liimivuuk on tugev ja talub hästi dünaamilist koormust
 • Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri -30°C kuni +80°C

Niiskuskindlus

 • Vastab D3 niiskuskindlusklassile standardi EN 204 järgi

Kasutusala

Kõigist puidust pindade liimimiseks, kuivades ja niisketes ruumides. Sise- ja välistöödeks.

Kasutuskohad 

Aknad, uksed, mööbel (köögi-, aia-, vannitoa jm. mööbel), naturaalpuidust kilpparkett, laminaat, parkett, jm puitesemed. Ei sobi veega pidevas kontaktis olevate pindade liimimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • EN 204 – termoplastiliste puiduliimide klassifikatsiooni standard
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast, õlist, vahast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni, tolm hoolikalt eemaldada. Töö teostamiseks sobiv materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +15...+20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%. Liimitava materjali niiskussisaldus peab jääma vahemikku 7...12%. Liimimine liiga madalal või liiga kõrgel temperatuuril halvendab liimi nakkevõimet ja tugevust. Liimides kuuma ilmaga on soovitav liimiga katta korraga väikesed pinnad et vähendada riski liimi liiga kiireks kuivamiseks ja nakkevõime halvenemiseks.

Liimimine

Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda ühtlase kihina ühele liimitavatest pindadest pintsli, rulli, liimilabidaga. Pehmete puiduliikide puhul kanda paksem liimikiht ja kõvade puiduliikide puhul õhem liimikiht. Liimides imavaid pindu on soovitav liimi kanda mõlemale liimitavale pinnale. Liimitavad pinnad kokku suruda ja hiljemalt 6 minuti pärast panna surve alla 10 kuni 20 minutiks. Ebatasaseid pindu ja kõvemat puitu hoida surve all kauem, kuni 50 minutit. Üleliigne liim koheselt pinnalt ära pühkida.

Liimi lahtioleku aeg ei tohi olla rohkem kui 4-6 minutit.

Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist (sobiv temperatuur +15..+20°C, suhteline õhuniiskus 50...70%).

Töövahendid

Pintsel, rull, liimilabidas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Valge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

5-7 m2/L. ehk 150ml/m²

Kuivamisaeg

Vajutusaeg 10..20 minutit, surve 1...5kg/cm². Kuivamisaeg 24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

 0,33L - 0,75L - 2,5L - 10L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted