Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Linaõlivärnits

Linaõlivärnits

 • 100% linaõlivärnits
 • Imbub hästi puitu
 • Ei sisalda lahusteid

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Linaõlivärnits.

 • Meeldiva naturaalõli lõhnaga
 • Imbub hästi puitu
 • Ei takista puidu loomulikku hingamist
 • Takistab puid lõhenemist
 • Kaitseb puitu niiskuse eest
 • Linaõlivärnitsaga töödeldud ja poleeritud puitpind on dekoratiivne
 • Sobib õlivärvide vedeldamiseks
 • Toob esile puitpinna loomuliku ilu
 • Ei sisalda lahusteid

Kasutusala

Uute pindade kruntimiseks ja immutamiseks ning vanade restaureerimiseks. Sise- ja välistöödeks. Õlivärvide vedeldamiseks. Aknakiti valmistamiseks. Puidust käsitöötoodete immutamiseks. Puittoodete töötlemiseks: ukselingid, püssikabad, käepidemed jm. Ei sobi vesialuseliste toodetega kaetavate pindade kruntimiseks ega immutamiseks.

Töödeldavad pinnad 

Puit, puitlaastplaat, naturaalne spoon, vineer.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema +5...25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro).

Tumedaks läinud puitpinnad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile.

Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga.

Välisdetailide töötlemist tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes.

Töötlemine

Kanda õli pinnale ja lasta sisse imbuda või kasutada sissekastmismeetodit. Tugevalt imavate pindade puhul korrata töötlemist. Sisseimbumata õli eemaldada pinnalt lapiga. Sissekastmise teel töödeldavad puitesemed asetada õlisse, lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga.

Töövahendid

Pintsel, lapp, rull, sissekastmismeetod

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada tärpentiniga või lakibensiiniga White Spirit

Värv

Helepruun

Kulu

4-8 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv – 12 tundi, kuiv 24 tundi (temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%).

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastatud jäätmed ja lapid tuleb koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C ... 30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted