Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Linaõli

Linaõli 100% linaõli Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Rafineeritud külmpressitud linaõli puidu immutamiseks ja töötlemiseks

 • Meeldiva naturaalõli lõhnaga
 • Toob esile puidu ilu, andes talle kerge siidise läike
 • Takistab puidu lõhenemist
 • Kaitseb pinda mustuse ja niiskuse eest
 • Ei sisalda biotsiide ega lahusteid
 • Sobib suurepäraselt isetehtud puitesemete töötlemiseks
 • Sobib toiduga kokkupuutes olevate esemete töötlemiseks

Kasutusala

Puittooted ja puidustkonstruktsioonid, -mänguasjad, -lõikelauad, -lusikad,- mööbel, pressitud puitpaneelid jt. puitesemed. Sisetöödeks. Ei sobi lakitud või värvitud pindadele.

Töödeldavad pinnad 

Töötlemata või vanast mittepüsivast kattest puhastatud puitpinnad. Ei sobi põrandate töötlemiseks.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Tööde tegemise temperatuur peab olema +5...25°C, lubatud suhteline niiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10).

Tumedaks läinud puitpinnad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile.

Töötlemine

Kanda õli pinnale puhta lapi või pintsliga ja lasta sisse imbuda 15 - 30minutit. Tugevalt imavate pindade puhul korrata töötlemist. Sisseimbumata õli eemaldada pinnalt lapiga. Sissekastmise teel töödeldavat puitesemed asetada õlisse, lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga.

Töövahendid

Pintsel, lapp.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga

Värv

Kollane

Kulu

8-12 m2/L

Kuivamisaeg

3...7 ööpäeva (temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastatud jäätmed ja lapid tuleb koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L - 5L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +10°C ... 30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest

Kirjuta meile
Seotud tooted