Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Mööblivärv

Akrüülvärv puitmööblile
 • Vesialuseline
 • Kulumiskindel
 • Hästi pestav (I klass)
 • Ei kolletu, vastupidav päikesekiirte mõjule 
 • Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv poolmatt akrüülvärv puitmööbli ja puitpindade värvimiseks siseruumides.
 • Mugav kasutamisel
 • Hea kattevõimega
 • Kiiresti kuivav
 • Peaaegu lõhnata
 • Kulumiskindel – talub hästi mehaanilisi ja ekspluatatsioonikoormusi (kriimustamist, määrdumist, hõõrumist).
 • Hästi pestav (I klass vastavalt EN 13300)
 • Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (vastavalt EN 71-3)
 • Talub puhastamist olmekeemiaga
 • Vastupidav ultraviolettkiirgusele (ei kolletu aja jooksul)
 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L..

Kasutusala

Kasutatakse puitmööbli (kapid, lauad, toolid, riiulid jne) ja teist puitpindade (trepikäsipuud, põrandaliistud, mänguasjad jne), samuti vineeri ning puitlaast- ja puitkiudplaatide esmaseks ja remondivärvimiseks. Võib kasutada varem alküüd- või katalüütvärviga kaetud pindade värvimiseks. Ei sobi varem nitrotselluloosvärvi või -lakiga töödeldud pindade värvimiseks. Mitte kasutada põrandate ega väilspindade värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Puitmööbel, puitpinnad, vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid siseruumide.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • EN 71-3 – mänguasjade ohutusnõuete standard.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvida temperatuuril +10°C kuni +28°C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Ei ole soovitav värvida otseses päikesepaistes, tuuletõmbuses, kuumas ega tolmuses ruumis. Uued pinnad: Pind puhastada tolmust, rasvast ja muust mustusest. Oksakohad puhastada vaigust ja töödelda isoleeriva lakiga. Enne värvimist puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Pind kruntida värviga, mida on lahjendatud veega 5…10%. Varem värvitud pinnad: Eemaldada lahtine kooruv värv ja roostejäljed. Tugevalt määrdunud pindade pesemiseks kasutada vahendit EasyClean. Kõvad läikivad pinnad lihvida matiks, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Vajaduse korral kasutada vanade pinnakatete eemaldusvahendit OPS PRO. Seejärel jätkata pinna ettevalmistust nagu uue pinna puhul.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada, vajadusel võib värvi vedeldada veega kuni 5%. Toonitud värv on soovitav segada ühes pakendis. Värv kanda pinnale 1 – 2 kihti rulli, pintsli või pihust.

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pesukäsna või –lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja neutraalseid või vähese leeliselisusega pesuvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Tugev hõõrumine võib muuta pinna läikivamaks. Värvitud pind talub pesuvahendite vesilahuseid, rasvu ja õlisid ning lahjade lahustite (bensiin, lahustibensiin) lühiajalist toimet. Kohvi, tee, mahla. veini ja muude värvivate vedelike plekid eemaldada viivitamatult!

Töövahendid

Pintsel, veluurrull, õhuvaba pihusti. Pihustiga värvides soovitame düüsi 0,013 – 0,017"

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge.

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

Kulu

8 – 10 m²/l – siledad pinnad, 5 – 8 m²/l – krobelised pinnad (näit. puitkiudplaadid).

Kuivamisaeg

Tolmukuiv – 1 tund, järgmise kihi pealekandmiseni vähemalt 6 tundi temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 60%. Pind on kasutusvalmis 2 ööpäeva möödudes pärast värvi pealekandmist. Lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse omandab värvitud pind 4 nädala pärast. Enne seda tuleb vältida tugevaid koormusi, intensiivset puhastamist, samuti kleepuvate ja kuumade esemete kokkupuudet värvitud pinnaga.

Ohutusnõuded

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.Töötades järgida üldisi tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Tootega saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett..

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.


Pakendid

0,45L – 0,9L – 2,7L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse ja külma eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5...30 °C.

Kirjuta meile








Seotud tooted