Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Saunalakk

Poolmatt vesilahustuv saunalakk

 

 • Hästi imbuv
 • Kiiresti kuivav
 • Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest
 • Toonitav

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialusel akrüüllakk puitpindade töötlemiseks niisketes ruumides.

 • Imbub hästi puitpinda
 • Praktiliselt lõhnatu
 • Kiiresti kuivav
 • Ei muuda lakitava pinna värvust
 • Ei taksita puidu loomulikku hingamist
 • Vastupidav pikaajalisele kõrgele kuumusele ( kuni 110 °C)
 • Töödeldud pind on kergelt puhastatav ja vastupidav korduvale pesemisele
 • Kaitseb pinda niiskuse ja kuumuse eest
 • Moodustab pinnale vee- ja mustuskindla kihi
 • Toonitav
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik e  130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (~20) vastavavalt EN 13 300.

Kasutusala

Puitpindade (seinad, laed, liistud, uksed, aknaraamid jm) töötlemiseks niisketes ruumides (saunad, vannitoad, pesu- ja riietusruumid, keldrid, garaažid jne). Sisetöödeks. 

Lakitavad pinnad 

Puiduga kaetud seinad ja laed, aknaraamid, uksed, liistud sauna-, pesu- , leili- ja riietusruumides, samuti betoon-, tellis- ja kivipinnad niisketes ruumides. Ei sobi saunalava ja saunapinkide töötlemiseks, selleks kasutada lavaõli SaunaOil või Saunavaha Vihta.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%. Pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud pinnalt eemaldada vana kooruv lakk. Läikiv pind lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Uus puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. 

Töötlemine

Enne kasutamist vahendit hoolikalt segada. Kanda pinnale 2 kihti (leiliruumides – 1 kiht) temperatuuril +10 ...30 ºС ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Kanda pinnale pintsli või lakirulliga piki puidukiudu, kattes pinna ja ühenduskohad kogu ulatuses. Teise kihi võib pinnale kanda lastes esimesel kihil kuivada 2-3 tundi. Enne teise kihi pealekandmist soovitame pinda kergelt lihvida. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Vajadusel võib vahendit lahjendada veega kuni 5%. Enne sauna esmakasutamist kütta saun soojaks ja tuulutada.

Hooldamine

Töödeldud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, lakirull.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist.

Värv

Valge, kuivanuna läbipaistev

Toonitav

Eskarocolor süsteemis. Toonitud Saunalakk lahjendada veega 20...25%.

Kulu

10-14 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv -0,5 tundi, ülelakkimiseks -2...3 tundi temperatuuril +20 ºС ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas..

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,95L - 2,4L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted