Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Time+

Värvide kuivamisaja aeglustaja

 

 • „Ajamasin“ värvide maailmas
 • Pikendab värvide kuivamisaega poolteist korda
 • Võimaldab värvikihti pikemat aega tasandada
 • Ühtlasem lõpptulemus

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Värvitu vahend vesialuseliste sisevärvide kuivamisaja pikendamiseks

 

 • Aeglustab vee aurustumist värvikihist
 • Pikendab värvi kuivamisaega umbes poolteist korda
 • Võimaldab hoida värvimisel kauem “märga serva”, mis annab rohkem aega värvikihi tasandamiseks
 • Ei muuda värvi läiget ega tooni
 • Soovitav lisada kui värvitakse suuri pindu, köetavates ruumides, kõrgemal temperatuuril, külg- või erivalgustusega ruumides jt. tingimustes mis kiirendavad värvi kuivamisaega
 • Asendamatu lisand erksate ja tumedate toonidega värvimisel (TR-baas)
 • Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid
 • Peaaegu lõhnatu

Kasutusala

Vahend veebaasil sisevärvide viimistlemisaja pikendamiseks. Kasutatakse ebasoodsates oludes (tõmbetuul, kütteseadmete kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) värvimsitöödel.

Kvaliteedi standardid

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid
Huvitavat lugemist
Ära suhtu sekunditesse üleolevalt.

Pinna ettevalmistus

Vastavalt värvi kasutusjuhendile

Kasutamine

Vahend lisada värvi sisse väikeste portsjonite kaupa pidevalt segades. Mitte lisada rohkem kui 3% värvi mahust. Sobiv vahekord: 0,3L Time+ 9...10L värvi kohta. Lisades värvile vahendit Time+ ei ole soovitav värvi vedeldada. Värv kuhu on lisatud Time+ on soovitav lõpuni kasutada nädala jooksul.

Töövahendid

Pintsel, rull jt. vahendid mis on soovitatud värvi pinnale kandmiseks.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga. 

Värv

Värvitu

Toonitav

Ei muuda toonitud värvi tooni.

Kulu

3% värvi mahust. 0,3L vahendit (uks pakend) 9...10L värvi kohta

Kuivamisaeg

Vahend pikendab värvi kuivamisaega umbes poolteist korda. Kuivamisaeg sõltub värvist, värvimismeetodist ja töötingimustest.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Keemiatooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud toode ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Toote taaskasutus minimeerib tõhusalt kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,3 L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,13 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted