Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Decor Beitz

Puidupeits

 • Vesialusel 
 • Imendub hästi puitu
 • Toob esile puidu kauni struktuuri
 • Toonitav laias värvivalikus

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv akrülaatpeits sisetöödeks. Kasutatakse puitpindadele tooni andmiseks. Erinevalt värvist jätab näha puidu loodusliku struktuuri.
 • Imendub hästi puitu tuues esile puidusüü.
 • Kuivab kiiresti
 • Toonitakse ESKAROCOLOR süsteemis värvikaardi WoodColor alusel.
 • Värvitoon jääb sügav ja külluslik
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik A/e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L

Kasutusala

Kasutatakse seinte ja lagede puitvooderdise, uste, põrandate, liistude, mööblielementide ja teiste puitpindade töötlemiseks siseruumides. Pindade kulumiskindluse tõstmiseks tuleb peitsitud pinnad katta vaha või puidulakiga (Kabinet, Mööblilakk). Kindlasti tuleb lakkida või vahatada üle peitsitud põrandad ja trepid (Parketilakk, MarineLakk). Soovitav on laki sobivust töödeldud pinnaga eelnevalt proovida.

Töödeldavad pinnad 

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad siseruumides.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Puitpind peab olema kuiv (niiskusesisaldus alla 20%) ning puhastatud rasvast, õlist, vahast, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud või värvitud pinnad puhastada puhta puiduni. Uus puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud (liivapaber nr.220...240). Lihvimistolm korralikult eemaldada.

Peitsimine

Peitsi enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal. Kogu pinna katmiseks vajaminev toonitud peits on soovitav segada ühes pakendis. Kanda pinnale 1 kiht käsna, pintsli, rulli või pihustiga temperatuuril +10...28°С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Heledama tooni saamiseks tuleb peitsi lahjendada veega. Küllastatum toon saadakse siis, kui juba töödeldud pinnale kantakse pärast selle kuivamist teine peitsikiht. Toonierinevuste vältimiseks soovitame kanda peits pinnale vaheaegadeta, piki puidukiudu servast servani. Suurte laudispindade töötlemisel tuleb peitsida mitu lauda korraga kasutades veega lahjendatud peitsi (kuni 1:1). Vältida paksude peitsikihtide pealekandmist ja peitsi voolamist. Pärast pealekandmist pühkida peitsi enne selle kuivamist lapi või käsnaga nii, et pind jääb praktiliselt kuivaks. Peitsimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses, kõrgendatud temperatuuril või tolmuses ruumis võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. NB! Värvitooni sobivuse kontrollimiseks on soovitav teha eraldi väikesel puitpinnal proovipeitsimine. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, pealkantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest, valitud värvitoonist. Enne järgneva peitsikihi pinnale kandmist on soovitav kuivanud pind peene liivapaberiga üle lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Hooldamine

Töödeldud pinna hooldamine sõltub millise laki või vahaga kaeti peitsitud pind. Peitsitud pinda saab kergelt puhastada pärast 3 nädala möödumist töötlemisest kasutades pehmet niisket lappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Käsn, pintsel (silumispintsel 2....4’’, sega- või sünteetiline pintsel), õhuvaba pihusti (düüs 0,013 – 0,017’’).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne peits ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist.

Värv

Värvitu; Kasutada ainult toonituna

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (värvikaart WoodColor).

Kulu

8...16 m²/L

Kuivamisaeg


Tolmukuiv 0,5 tundi, enne teise kihi pealekandmist või lakkimist vähemalt 6 tundi temperatuuril 20°С ja suhtelisel õhuniiskusel 80%.

Ohutusnõuded

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diooli, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,7L - 2,7L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,1 kg/L.

Hoiustamistingimused

 Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest!

Kirjuta meile
Seotud tooted