Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Oikea

Värv puitlagedele ja -seintele
 • Vesialuseline
 • Kiiresti kuivav
 • Hea kattevõimega

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

 • Valge, poolmatt, vesialuseline akrülaatvärv puitlagede ja –seinte värvimiseks sisetöödel.
 • Hea kattevõimega, kiiresti kuivav. Toonitav.

EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik d) 130 g/L, tegelik LOÜ sisaldus tootes < 130 g/L.

Kasutuskohad

Uued ja varem värvitud või lakitud voodrilauad jt. puitlae- ja puitseinapinnad siseruumides.


Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised uhendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissusteemiga.
Toonimine

Pinna ettevalmistus

Pind peab olema kuiv (niiskusesisaldus alla 18%) ning hoolikalt puhastatud mustusest, rasvast, tolmust, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E. Oksakohad puhastada vaigust ja katta kruntvärviga Kruntex. Varem värvitud või lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vajadusel võib värvi lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale 1-2 kihti sünteetilise pintsliga. Värvimisel püüda säilitada „märga äärt“. Teise kihi värvimine soovitavalt 5 tunni pärast. Tumenenud puitpinnad on soovitav kruntida Kruntex`ga või värvida mitmes kihis. Uued voodrilauad on soovitav värvida enne paigaldamist. Töötemperatuur +8...+25°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Töövahendid

Pintsel

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta kohe peale tööd puhtaks vee ja seebiga

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А).

Kulu

6 – 8 m²/L

Kuivamisaeg

Puutekuiv 1-2 tundi, järgmise kihi värvimiseni 4-5 tundi. Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L – 9L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted