Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Rahvusvahelised projektid

Rahvusvahelised projektid

Eskaro AS osaleb partnerina rahvusvahelises projektis - "Baltic Actions for the reduction  of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances" (BaltActHaz/Project nr. LIFE07 ENV EE 000122), mida kaasfinantseerib Euroopa Ühenduse LIFE + rahastamisprogramm ja ka Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Leedu ja Läti Keskkonna ministeeriumid. Lisainformatsiooni vaata  www.baltacthaz.bef.ee  

Perioodil 17.12.2012 kuni 30.05.2013 a viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „ Seadmete tootlikkuse mõõtmise ja OEE monitooringu süsteemi juurutamine” Eskaro AS-s. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.