Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Konfidentsiaalsuspoliitika

AS Eskaro kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust, järgides kõiki Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi vastavate seadusandlike aktide sätteid.

Käesolev isikuandmete konfidentsiaalsuse poliitika (tekstis allpool Poliitika) kehtib kogu informatsioonile, mida AS Eskaro võib saada, kui te kasutate meie internetilehekülge www.eskaro.ee või teete meiega muul viisil koostööd.

Kasutades internetilehekülge, te nõustute käesolevas poliitikas esitatud tingimustega ning annate nõusoleku oma isikuandmete säilitamisele ja kasutamisele sel viisil, nagu on osutatud käesoleva poliitika tingimustes.

Konfidentsiaalsuspoliitika (tekstis allpool poliitika) määrab põhimõtted ja meetodid, millega vastavuses töödeldakse mis tahes isikuandmeid, mida me saame teilt või mida te meile esitate.

1. Isiku- ja muude andmete kogumine, kasutamine ja säilitamine

Isiku informatsioon on informatsioon identitseeritava isiku kohta, mida määrab kehtiv seadusandlus. Näiteks nimi, e-postiaadress, telefoninumber või muu selline. Kõik klientide ja internetilehekülje külastajate isikuandmeid peetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks.

Kui kasutaja kasutab internetilehekülge, me kogume ja kasutame järgmiseid andmeid: informatsioon, mille kasutaja esitab leheküljel olevate vormide täitmisel ja lehekülje kasutamise protsessis; küpsisefailid; IP-aadressid; internetibrauserite parameetrid ja seadistused, mis tahes muu informatsioon (näiteks asukoht).

Me võime koguda üldistatud ja personaalseid andmeid klientide tegevuse kohta, samuti andmeid teenuste kohta müügivõrkudes, kus on esindatud meie toodang, ning esindustes ja AS Eskaro koduleheküljel.

Kõiki andmeid kogutakse ja kasutatakse selleks, et me võiksime anda klientidele neile sobivamat informatsiooni, parandada oma tööd ning et saada informatsiooni selle kohta, milliste kaupade ja teenuste vastu tuntakse kõige suuremat huvi. Kogutud andmeid kasutatakse ka selleks, et informeerida kliente uutest toodetest, kampaaniatest ja üritustest. Niisuguseid andmeid kasutatakse kohustuste täitmiseks, mis on võetud klientide ees lepingu sõlmimisel.

Kliendi isikuandmeid kasutatakse kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida peab säilitama seaduse kohaselt (näiteks raamatupidamisandmeid) hoitakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud nõuetele.

Isikuandmeid säilitakse tähtaja jooksul, mis on vajalik nende töötlemiseks. Meil on õigus kasutada ja edastada isikuinformatsiooni firma Eskaro Group AB rahvusvahelise grupi raames ning anda informatsiooni kasutajate kohta kolmandatele isikutele, kes osutavad teenuseid ning on seotud konfidentsiaalse informatsiooni mitteavalikustamise lepinguga. Kolmandad isikud non näiteks meie äripartnerid, näiteks need kes tarnivad meile tooteid. Isikuandmeid, mida te meile esitate, säilitatakse meie kaitstud serverites ning neid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa majanduspiirkonda (EMP). Seda informatsiooni võivad ka töödelda nii meie firma kui ka teiste Eskaro Group AB-sse kuuluvate firmade töötajad (väljaspool EMP piire). Andes meile oma isikuandmed, Te nõustute nende edastamise, säilitamise ja töötlemisega.

1.1. Küpsisefailide kasutamine

Meie lehekülg kasutab küpsisefaile (cookie), mis aitavad meil muuta lehekülje kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks. Küpsisefailid võimaldavad säilitada informatsiooni teie külastuste kohta, näiteks operatsioonisüsteemi keelt.

Küpsisefailid kujutavad endast tekstifaile või väile mis sisaldavad vähesel määral informatsiooni ning mida hoitakse kasutaja seadmes (näiteks arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) veebilehekülje külastamisel. Lehekülje korduval kasutamisel kasutatakse informatsiooni, mis on säilinud küpsisefailides, lehekülje lihtsamaks ja produktiivsemaks kasutamiseks.

2. Isikuandmete ohutus ja kaitse

AS Eskaro rakendab kõiki võimalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi abinõusid klientide isikuandmete kaitse tagamiseks. Isikuandmetele on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel. Kahjuks ei saa informatsiooni edastamine interneti kaudu olla alati täielikult ohutu. Vaatamata sellele, et me teeme kõik võimaliku teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida nende täielikku ohutust nende edastamisel meie leheküljele. Kasutaja vastutab informatsiooni igasuguse edastamise eest. Olles saanud teilt informatsiooni, me kasutame kõiki võimalikke ning meile kättesaadavaid viise ja meetodeid, et kaitsta teie andmeid sanktsioneerimata juurdepääsu eest.

3. Teie õigused

Kui on muutunud teie andmed (näiteks e-postiaadress, pangakonto jne), siis palume teid sellest teatada.

Kui te olete seisukohal, et teie isikuandmete töötlemine rikub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi vastavaste seadusandlike aktid nõudeid, on teil õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Palume viivitamatult teatada meile, kui teie arvates on olemas tõenäolisus, et teie andmed lekivad kolmandatele isikutele.

Teil on õigus nõuda, et me ei töötleks teie isikuandmeid või lõpetaksime nende töötlemise, küsida informatsiooni selle kohta, mis eesmärkidel kasutatakse teie isikuandmeid, samuti tutvuda andmetega, mis on teie kohta kogutud ning nõuda kasutatava informatsiooni muutmist, kustutamist ja piiramist. Mis tahes avaldused, mis puudutavad isikuandmete kasutamist, tuleb esitada vormis, mis võimaldab tuvastada avalduse esitanud isiku (digitaalne allkiri või isiklikult esitatud firma esinduses). Me vastame avaldusele 30 päeva jooksul.

4. Konfidentsiaalsuspoliitika muudatused

Konfidentsiaalsuspoliitika kehtib dokumendis osutatud kuupäevast. Me võime teha sellesse poliitikasse muudatusi. Uuendatud versioon avaldatakse koduleheküljel, osutades uuendamiskuupäevale.

5. Kontakt

Kui teil tekib mingeid küsimusi konfidentsiaalsuspoliitika või andmete töötlemise kohta, võite võtta meiega kontakti e-postiaadressil eskaro@eskaro.com.

Lehekülje kasutajate ja klientide isiku- ja muude andmete valdaja ja käsutaja on AS Eskaro, registrikood 10040437, Fosforiidi 20, 74114 Maardu, Eesti.