Eskaro Estonia входит
в международную группу
Eskaro Group AB

Устойчивое развитие

Säästev areng

Eskaro kuulub rahvusvahelisse kontserni Eskaro Group AB ja järgib kontserni säästva arengu põhimõtteid

Gro Harlem Brundtlandi juhitud komisjoni aruandes „Meie ühine tulevik“ öeldi 1987. aastal esimest korda välja, mida tähendab säästev areng – seda, et majandus ei tohi kasvada ja inimeste heaolu suureneda järeltulevate põlvede ja keskkonna arvelt.

Säästva arengu põhimõtted on lahutamatu osa meie kontserni väärtustest.
Oleme sõnastanud oma eesmärgid ja kohustused säästva arengu kolme põhiteema järgi: majandus, ühiskond ja keskkond. Inimene kui isiksus vastutab oma valikute ja nende elluviimise ees

     

Majanduses soovime

  • arendada stabiilset ettevõtlust
  • tõsta pidevalt töökvaliteeti
  • teha investeeringuid keskkonnateadlikku teadus- ja tootmisarendusse

Ühiskondlikes küsimustes on meie eesmärk

  • teadlikult suhtuda elukvaliteeti
  • parandada töötingimusi ja motiveerida töötajaid
  • tagada erinevatele piirkondadele võrdsed arenemisvõimalused

Keskkonnavaldkonnas tahame

  • propageerida ratsionaalset tarbimist ja tasakaalus käitlemist
  • arendada keskkonnasõbralikke tooteid ja lahendusi
  • samastuda ümbritseva keskkonnaga

Tänu sellele, et meie töötajad on igal aastal tootmisprotsesse optimeerinud, taganud tooraine ja toodete kvaliteedi ning pingutanud korporatiivse arengukava põhimõtete järgimiseks, oleme saanud täide viia rea programme, mis on suunatud looduse kaitsele.