Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Oikea

Värv puitlagedele ja -seintele

Vesialuseline
Kiiresti kuivav
Hea kattevõimega

Lae alla tehniline leht
Oikea
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  • Valge, poolmatt, vesialuseline akrülaatvärv puitlagede ja –seinte värvimiseks sisetöödel.
  • Hea kattevõimega, kiiresti kuivav.
  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik d) 130 g/L, tegelik LOÜ sisaldus tootes < 130 g/L.EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L..

  Kasutuskohad

  Uued ja varem värvitud või lakitud voodrilauad jt. puitlae- ja puitseinapinnad siseruumides.


  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • water
  • pr2
  • year3_5_35
  • no_moroz
  • 55-icon_e_col
  • rashod_6_8
  • gloss_4
  • 84-kist
  • dry_4_5
  • dryr_otlip_1_2
  Toonimine

  Pinna ettevalmistus

  Pind peab olema kuiv (niiskusesisaldus alla 18%) ning hoolikalt puhastatud mustusest, rasvast, tolmust, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E. Oksakohad puhastada vaigust ja katta kruntvärviga Kruntex. Varem värvitud või lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vajadusel võib värvi lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale 1-2 kihti sünteetilise pintsliga. Värvimisel püüda säilitada „märga äärt“. Teise kihi värvimine soovitavalt 5 tunni pärast. Tumenenud puitpinnad on soovitav kruntida Kruntex`ga või värvida mitmes kihis. Uued voodrilauad on soovitav värvida enne paigaldamist. Töötemperatuur +8...+25°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

  Töövahendid

  Pintsel

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta kohe peale tööd puhtaks vee ja seebiga

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baas А).

  Kulu

  6 – 8 m²/l

  Kuivamisaeg

  Puutekuiv 1-2 tundi, järgmise kihi värvimiseni 4-5 tundi. Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

  Ohutusnõuded

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.

  Pakendid

  2,7L – 9L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Külmakartlik

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности