Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Sertifikaadid

Sertifikaadid

ISO 9001 – rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise süsteem

ISO 9001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi standard, mis on kohaldatav kõikides tootmis- ja teenindusettevõtetes. Keskendudes sisemiste protsesside ohjele, tähendab ISO 9001 sertifikaat kliendile ja koostööpartnerile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on võetud kohustuste täitmiseks rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed.

ISO 14001 – rahvusvaheline keskkonnajuhtimise süsteem

ISO 14001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi standard. See standard on kohaldatav kõikides ettevõtetes, kes soovivad anda panuse oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks. ISO 14001 sertifikaat kinnitab kliendile, koostööpartnerile ja teistele huvipooltele, et ettevõte tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja muid kohustusi, et töötatakse järjepidevalt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise suunas.

ISO 45001 – rahvusvaheline tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteem

ISO 45001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi standard, mis on kohaldatav eri tüüpi organisatsioonides – suures või väikeses – igas äritegevuse valdkonnas. OHSAS 18001 sertifikaat kinnitab kliendile, koostööpartnerile ja teistele huvipooltele, et ettevõte tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja muid kohustusi, et tegeletakse töötajate heaoluks vajalike tingimuste loomisega, luues neile maksimaalselt turvalise ja tervisliku töökeskkonna.

Eskaro AS on Eestis esimene ettevõte, kelle toodetud värv sai ökomärgise "Euroopa Liidu Lilleke" (EU Eco-label Flower) kasutusõiguse.

1995. aastal kehtestas Euroopa Komisjon nõuded sisetöödeks mõeldud lakkidele ja värvidele Euroopa Liidu ökomärgise saamiseks.

Mida tähendab ökomärgis? "Euroopa Liidu Lilleke" on sümbol, mis teavitab ostjat sellest, et värv on võrreldes teistega tervisele ja keskkonnale ohutum. Enne ökomärgise kasutusõiguse andmist kontrollivad sõltumatud institutsioonid toote vastavust rangetele tõhususnõuetele ja mõju keskkonnale.

Eelkõige peab värv sisaldama minimaalselt lahusteid ja värvi tootmisel ei tohi olla kasutatud aineid, mis võivad ohustada inimeste tervist ja keskkonda.

Kogu ökomärgisega värvi elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning  õpetades sellega, et klient langetab otsuse just konkreetse värvi kasuks, ning jääkide käitlemisega.

„Euroopa Liidu Lilleke” on kõrge kvaliteedi ja keskkonnahoidlikkuse sümbol. Usalda Lille!

Lisainformatsioon ökomärgiste kohta:

Osale Eskaro kaubamärgiga toodetest on väljastatud sertifikaadid, mis kinnitavad, et värvid vastavad M1-emissiooniklassi nõuetele.

Emissiooniks loetakse kahjulike lenduvate ainete eraldumist toote pinnalt kasutamise ajal. Vastavalt heitmete eraldumise intensiivsusele jaotatakse tooted kolme klassi.

M1-klass on kõrgeim. M1-klassi tooted ei eralda õhku lenduvaid aineid või eraldavad neid väga väikeses koguses.
M2-klassi materjalidest eraldub hoone siseõhku vähe aineid.
M3-klassi materjale kas ei ole testitud või nende emission on ületanud ehitusmaterjalidele seatud ranged heitkoguste piirnormid.

M1-klassi materjale testivad sõltumatud akrediteeritud katselaborid. Kõikides materjalides, millele taotletakse emissiooniklassi, määratakse kõikide lenduvate orgaaniliste ainete, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete heitkogus. Lisaks sellele annab ekspertrühm hinnangu materjali lõhnale. Kõik katsed viiakse läbi neli nädalat pärast pinna värvimist. M1-klassiga tooted on parim valik allergikutele või neile, kes põevad kroonilisi hingamisteede haigusi.

Mõned Eskaro kaubamärgiga tooted on tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt.

„Eesti Allergialiit tunnustab“ märk omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi (allikas: www.allergialiit.ee).