Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Akrit 4 Tarbijamäng

Tarbijamängu reeglid: 

1.ESKARO  MAGAMISTOAVÄRVI AKRIT 4  TARBIJAMÄNG (edaspidi Kampaania) toimub alates 15.mai kuni 30.mai 2018a. (kaasa arvatud).

2. Kampaania korraldaja on Eskaro AS, registrikood 10040437, aadress Fosforiidi 20, 74114, Maardu, (edaspidi Korraldaja).

3. Kampaania auhinnaks on 9,5L seinavärv Akrit 4väärtusega 35,60 EUR.

4. Kampaaniast osavõtmiseks on vajalik isikliku Facebooki ja Instagrami konto olemasolu.

5. Auhind loositakse osalejate vahel välja 31.05.2018.a.  Korraldaja tehases Maardus. Loosimine toimub juhuslikkuse alusel.

6. Kampaanias osalemiseksjaga postitust avalikult, pane ”follow” Eskaro Instagrami lehele eskaro_estonia ja kirjuta kommentaariks ”Akrit 4”.

7. Kampaania lõpeb 30.05.2018.a.

8. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad.

9. Auhinna võitja nimi avaldatakse aadressil: https://www.facebook.com/eskarovarvitehashiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval.

10. Auhinna võitnuga võetakse ühendust korraldaja poolt hiljemalt 3 ööpäeva jooksul.

11. Auhinna kättesaamiseks tuleb Korraldajale esitada isikut tõestav dokument.

12. Auhind väljastatakse Eskaro tehasest, mis asub aadressil Fosforiidi 20, Maardu.

13. Korraldaja kontrollib auhinna võitnud isiku vastavust Kampaania reeglitele. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui osaleja ei ole täitnud Kampaania reegleid.

14. Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates internetis aadressil  https://www.facebook.com/eskarovarvitehas  tema kui auhinna võitja nime avalikustamist olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

15. Auhinna vastuvõtmisega annab saaja Korraldajale loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi sellekohast kokkulepet sõlmimata.

16. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna maksumust rahas.

17. Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada telefoninumbril, mis on Korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

18. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kehtivad kõigile osalejatele.

19. Vääramatu jõu (Force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest  aadressilhttps://www.facebook.com/eskarovarvitehas

20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korralda-jale postiaadressil Fosforiidi 20, Maardu  märgusõnaga “KAMPAANIA".  Kampaania lisainfo e-posti teel eskaro@eskaro.com.  Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.