Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Akzent Matt

Niiskuskindel matt antibakteriaalne sisetöödevärv

 

Sisaldab antibakteriaalseid ja hallitusevastaseid lisandeid

Vastupidav korduvale professionaalsete ja desinfitseerivate vahenditega pesemisele Lae alla tehniline leht
Akzent Matt
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Mugavalt pinnale kantav vesialuseline matt niiskuskindel akrülaatvärv 

 • Niiskuskindel
 • Hea kattevõimega
 • Sisaldab mikroklaaskuule tänu millele moodusub eriti tugeva katte
 • Täielikult kuivanud pind talub mitmekordset professionaalsete puhastusvahenditega pesemist, desinfitseerimist
 • Värvi koostisse kuuluvad hõbeda ioonidel põhinevad biotsiidid, mis tõhusalt takistavad soovimatute mikroorganismide kasvu värvi pinnal ( sealhulgas E. coli, Staphylococcus aureus jt. bakterite)
 • Hea nakkevõimega 

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

 

Läikeaste:

 • matt (u. 10) vastavavalt EN 13300.
 • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813.
 • grupp 5 vastavalt RYL 2012.

 

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
 • 315 maalritarvete rühm vastavalt RYL 2012.
 • 5 palli vastavalt ISO 4211, SFS 3756

Kasutusala

Seinad ja laed sagedast pesemist nõudvates või niisketes ruumides, kus võib pinnale tekkida veekondents. Vannitoad, köögid, ujulad, veekeskused, saunad, haiglad, polikliinikud, toitlustusettevõtted, koolid, lasteaiad, koridorid, keldrid, metrood, tootmis- ja tööstusruumid jm. Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga kaetud pinnad või teised ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad. Sisetöödeks

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • ISO 4211 – meetodid pinna vastupidavuse hindamiseks pesuvahendite suhtes 5 palli skaalal, kus 5 palli tähistab suurepärast, muutusteta vastupidavust . Testides kasutati, ammooniumiühendite segu, universaalseid, leeliselisi,  pleegitavate omadustega, neutraalseid, desinfektsiooni – ja puhastusaineid
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid
Huvitavat lugemist
Vannitubade remont

Pinna ettevalmistus

Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pind pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit). Ühtlustamaks aluspinna imavust, suurendamaks värvitud pinna koormustaluvust ja vähendamaks kattevärvi kulu kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga Flat.

Varem värvitud pind: Värvitud pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Tugevalt määrdunud või tahma-, vee-, nikotiini- , rasvaplekkidega pinnad  pesta 3-5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga Flat kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitav segada ühes pakendis. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... +25°С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5 – 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +25°C). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kütteseadme kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovitame värvile lisada kuivamisaja pikendajat TIME+ (kuni 3% värvi mahust).

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pesukäsna või –lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja professionaalseid, leeliselisi või universaalseid puhastusvahendeid, samuti desinfitseerivaid aineid. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Värvirull, värvipihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A-baas).

Kulu

6-8 m2/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 2-3 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga.Värvi pihustusudu võib ärritada ülitundlikkuse korral silmi ja tekitada naha kuivust. Silma sattumisel pesta rohke veega. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,29 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted