Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Mööblilakk 15

Vesilahustuv akrüüllakk mööblile

 

Poolmatt

Kulumiskindel

Ei kolletu

Lae alla tehniline leht
Mööblilakk 15
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialusel akrüüllakk mööbli jt. puitpindade viimistlemiseks siseruumides.

  • Kerge pinnale kanda,
  • Tasandub hästi, ei moodusta vertikaalpinnal niresid
  • Moodustab poolmati/poolläikiva kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
  • Praktiliselt lõhnatu
  • Kiiresti kuivav
  • Vastupidav mehaanilisele koormusele ja kriimustustele.
  • Lakitud pind on vastupidav veele, mustusele ja enamusele kodukeemiale
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <130 g/L.
  Läikeaste:
  • poolmatt ~15 (60°) vastavavalt ISO 2813.

  Kasutusala

  Puidust mööbli ja puitpindade lakkimiseks sisetöödel nende kulumiskindluse suurendamiseks. 

  Lakitavad pinnad 

  Puidust mööbel (lauad, toolid, riiulid, kummutid jm) ja teised puitpinnad (voodrilauad, seina- ja laepaneelid, uksed, aknaraamid, liistud, vineerist ja naturaalspoonist detailid jm). Sobib eelnevalt peitsitud või värvitud pindade kaitselakkimiseks. Ei sobi põrandate ja saunaruumide lakkimiseks. 

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • no_cold
  • water
  • year3_5-35
  • pr2
  • rashod_8_10
  • dry_2_3
  • 55-icon_e_col
  • 43-glow15
  • appl_brush_roll
  Toonimine

  39 värvitooni

  Näiteid
  • Mööblilakk 15

  Pinna ettevalmistus

  Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 12%. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Uus pind. Puhastada pind tolmust, rasvast ja mustusest. Enne lakkimist puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Varem lakitud pind. Lihvida matistumiseni. Hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Lahtine, kooruv lakikiht täielikult eemaldada. Vajadusel kasutada lakieemaldusvahendit OPS 10. 

  Lakkimine

  Enne kasutamist lakki hoolikalt segada vältides laki vahtu ajamist ja mullide teket. Soovitav on lakki segada aeg-ajalt töö käigus, et tagada toonimispastade ühtlane jagunemine. Kogu pinna katmiseks vajaminev toonitud lakk on soovitav segada ühes pakendis. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 20%. Kanda pinnale pintsli või rulliga temperatuuril +10 ...27ºС ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud tempera-tuuril võib kaasa tuua defektid töödeldud pinnal. Lakki on soovitav pinnale kanda 2...3 kihti piki puidukiudu katkematu kihina servast servani. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitav lakitud pinda kergelt lihvida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Kasutades toonitud lakki on soovitav teha proovilakkimine, et olla kindle tooni sobivuses. Toonitud laki lõplik toon sõltub puidu liigist, valitud värvitoonist ja lakikihtide arvust. Viimane kihit lakkida toonimata lakiga.

  Hooldamine

  Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 3 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. Kate on vastupidav pesuainete vesilahuse, rasvade ja õlide, nõrkade lahustite (bensii, lakibensiin) suhtes. Kohvi, tee, mahla ja teiste värvivate vedelikke plekid eemaldada koheselt.

  Töövahendid

  Pintsel, lakirull.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

  Värv

  Valge, kuivanuna läbipaistev

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (värvikaart WoodColor).

  Kulu

  8-10 m2/L

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv -0,5 tundi, ülelakkimiseks -2...3 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3 nädala pärast. Selle ajani vältida lakitud pinna koormamist, pesemist ja kuumade esemete asetamist pinnale.

  Ohutusnõuded

  Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustelt. Mitte kasutada värvipihustites. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12 (Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

  Pakendid

  0,45L - 0,9L - 2,7L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1.03 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности