Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Kabinet 20

Poolmatt vesilahustuv seinalakk sisetöödeks

 

Kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Sisaldab UV-filtrit

Toonitav

Lae alla tehniline leht
Kabinet 20
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Valguskindel vesialusel akrüüllakk puitpindade viimistlemiseks siseruumides.

  • Hea kattevõimega
  • Moodustab poolmati kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
  • Praktiliselt lõhnatu
  • Kiiresti kuivav
  • Ei muuda lakitava pinna värvust
  • Sisaldab UV-filtrit, mis vähendab puidu tumenemise võimalust
  • Sisaldab vaha, mis tõstab kattekihi vetthülgavaid omadusi
  • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
  • Sobib kasutamiseks baasmaterjalina dekoratiivlisandite jaoks (kulla, hõbeda, pronksi, pärlmutri jt.)
   EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e  130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.

  Läikeaste:

  • poolmatt (~20) vastavavalt EN 13 300 (ISO 2813).

  Kasutusala

  Sisepindade (seinad, laed, liistud jm) lakkimiseks nende niiskus- ja kulumiskindluse suurendamiseks ja dekoratiivsuse lisamiseks.

  Lakitavad pinnad

  Puitpindade (seina- ja laepaneelid, palgid, prussid,voodrilauad, uksed, põrandaliistud jm.) viimistlemiseks siseruumides. Lakki võib kasutada betoon-, tellis-, krohv- ja kivipindade katmiseks, samuti eelnevalt värvitud või pabertapeediga kaetud pindade töötlemiseks.  Lakk ei sobi leiliruumidele, põrandatele ja suurt mehaanilist koormust taluvatele pindadele.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • no_cold
  • water
  • year3_5-35
  • pr2
  • glow20
  • dry1_2
  • 21-cover8_10
  • appl_brush_roll_spray_10_25
  Toonimine

  39 värvitooni

  Näiteid
  • Kabinet 20

  Pinna ettevalmistus

  Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast ,rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

  Lakkimine

  Lakki enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal toonimispastade ja matistava lisandi ühtlaseks jagunemiseks. Kogu pinna katmiseks vajaminev toonitud lakk on soovitav segada ühes pakendis. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 10%. Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga (düüsiava 0,013…0,015´´) temperatuuril +10 ...25ºС  ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Lakki on soovitav pinnale kanda 2...3 kihti piki puidukiudu katkematu kihina servast servani. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitav lakitud pinda kergelt lihvida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Toonitud lakiga kaetud pinna lõplik toon sõltub puidu liigist, valitud värvitoonist ja lakikihtide arvust. Viimane kihi on soovitav katta toonimata lakiga.

  Hooldamine

  Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

  Töövahendid

  Pintsel, lakirull, pihusti (düüs läbimõõduga 0,013 – 0,015 tolli). Parima tulemuse saavutamisek on soovitav valida töövahendiks pintsel.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

  Värv

  Valge, kuivanuna läbipaistev

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (värvikaart WoodColor)

  Kulu

  8-10 m2/L

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv -0,5 tundi, ülelakkimiseks -1...2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast. 

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab tinuvini 1130. Võib

  esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ärge sööge

  ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida

  lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on

  CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või

  minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab

  erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood

  08 01 12 , Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta

  annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse.

  (Jäätmekäitluskood 15 01). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne

  ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti

  Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,95L - 2,4L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramises, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности