Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Granit Lakk Aqua

Dekoratiivne lakk kivipindadele


Poolmatt

Vesialusel

Annab “märja kivi” efekti Lae alla tehniline leht
Granit Lakk Aqua
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialusel akrüüllakk mineraalpindadele sise- ja välistöödel.

  • Hea kattevõimega
  • Moodustab poolmati kattekihi mis säilitab ja rõhutab loodusliku või tehiskivi ilu
  • Praktiliselt lõhnatu
  • Kiiresti kuivav
  • Annab “märja kivi” efekti
  • Sisaldab UV-filtrit ja vaha, mis tõstab kattekihi vetthülgavaid omadusi
  • Ei kolletu
  • Ei mõrane, talub pinna kuumenemist kuni 80°C
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e  130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <10 g/L.

  Läikeaste:

  • poolmatt (~30) vastavavalt EN 13 300.
  • poolmatt (~30) vastavalt ISO 2813.

  Kasutusala

  Mitmesuguste mineraalpindade: fassaadid, aiad, seina- ja fassaadiplaadid, kaminate esiküljed ja teised kivist sisekujunduse elemendid. Sise- ja välistöödeks. Ei sobi põrandate, horisontaalsete välispindade (tänavakivid, kõnnitee äärekivid, jm), glasuuritud või poleeritud pindade lakkimiseks. Mitte kasutada puuduliku hüdroisolatsiooniga seinte ja soklite töötlemiseks.

  Värvitavad pinnad

  Looduslik ja kunstkivi, tellis, betoon, klinker, krohv jt. mineraalpinnad. 

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr4
  • glow30
  • rashod_8_12
  • dry1_2
  • water
  • year2
  • no_moroz
  • kist_valik_tampon
  Näiteid
  • Granit Lakk Aqua

  Pinna ettevalmistus

  Lakitav pind peab olema kuiv ja hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, rasvast, õlist, sooladest, liivast, tolmust jm. mustusest. Hallituse või samblikega kaetud kohad hoolikalt mehaaniliselt puhastada, seejärel töödelda vahendiga Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit), loputada veega ja lasta kuivada.

  Lakkimine

  Lakki enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal matistava lisandi ühtlaseks jagunemiseks. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 25%. Kanda pinnale pintsli, rulli või käsnaga õhutemperatuuril +10 ...25ºС ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Tavaliselt piisab ühest lakikihist. Vajadusel võib teise kihi pinnale kanda 1..2 tunni möödudes. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Kivipinnad mis on tugevate keskkonnamõjude all või mida kulutatakse intensiivselt on soovitav üle lakkida igal aastal.

  Hooldamine

  Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. 

  Töövahendid

  Pintsel, rull, käsn.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

  Värv

  Valge, kuivanuna läbipaistev

  Kulu

  8-12 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Ülelakkimiseks -1...2 tundi, kuiv- 2...4 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele.

  Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

  Pakendid

  0,95L-2,4L-9,5L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramises, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности