Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Time+

Värvide kuivamisaja aeglustaja

 

„Ajamasin“ värvide maailmas

Pikendab värvide kuivamisaega poolteist korda

Võimaldab värvikihti pikemat aega tasandada

Ühtlasem lõpptulemus Lae alla tehniline leht
Time+
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Värvitu vahend vesialuseliste sisevärvide kuivamisaja pikendamiseks

   

  • Aeglustab vee aurustumist värvikihist
  • Pikendab värvi kuivamisaega umbes poolteist korda
  • Võimaldab hoida värvimisel kauem “märga serva”, mis annab rohkem aega värvikihi tasandamiseks
  • Ei muuda värvi läiget ega tooni
  • Soovitav lisada kui värvitakse suuri pindu, köetavates ruumides, kõrgemal temperatuuril, külg- või erivalgustusega ruumides jt. tingimustes mis kiirendavad värvi kuivamisaega
  • Asendamatu lisand erksate ja tumedate toonidega värvimisel (TR-baas)
  • Ei sisalda LOÜ
  • Peaaegu lõhnatu

  Kasutusala

  Vahend veebaasil sisevärvide viimistlemisaja pikendamiseks. Kasutatakse ebasoodsates oludes (tõmbetuul, kütteseadmete kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) värvimsitöödel.

  Kvaliteedi standardid

  • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • water
  • no_cold
  • year2_5_30
  • dilution
  Näiteid
  • Time+
  Huvitavat lugemist
  Ära suhtu sekunditesse üleolevalt

  Pinna ettevalmistus

  Vastavalt värvi kasutusjuhendile

  Kasutamine

  Vahend lisada värvi sisse väikeste portsjonite kaupa pidevalt segades. Mitte lisada rohkem kui 3% värvi mahust. Sobiv vahekord: 0,3L Time+ 9..10L värvi kohta. Lisades värvile vahendit Time+ ei ole soovitav värvi vedeldada. Värv kuhu on lisatud Time+ on soovitav lõpuni kasutada nädala jooksul.

  Töövahendid

  Pintsel, rull jt. vahendid mis on soovitatud värvi pinnale kandmiseks.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga. 

  Värv

  Värvitu

  Toonimine

  Ei muuda toonitud värvi tooni.

  Kulu

  3% värvi mahust. 0,3L vahendit (üks pakend) 9..10L värvi kohta

  Kuivamisaeg

  Vahend pikendab värvi kuivamisaega umbes poolteist korda. Kuivamisaeg sõltub värvist, värvimismeetodist ja töötingimustest.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

  Pakendid

  0,3 L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,13 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted