Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Aquastop

Krunt-niiskustõke


Kontsentraat 1:5

Ühtlustab aluspinna imavust

Kaitseb pinda niiskuse eest

Lae alla tehniline leht
Aquastop
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesilahustuv krunt-kontsentraat poorsetele ja imavatele pindadele sisetöödel

  • Kasutada ainult lahjendatud kujul.
  • Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral.
  • Kanda pinnale üks kiht.
  • Kaitseb pinda niiskuse eest
  • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega, luues ühtlase imavusega pinna värvimiseks või tapeedi liimimiseks
  • Vähendab värvikulu.
  • Kuivab kiiresti
  • Peaaegu lõhnatu.
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

  Kasutusala

  Kasutada ainult lahjendatuna. Poorsete ja niiskustundlike pindade kruntimiseks enne värvimist vesilahustuvate värvidega, plaatimist, tapeedi liimimist ja pahteldamist. Sobib elutubade, kontorite, tööstusruumide, vannitubade, koridoride, köökide jm siseruumide kruntimiseks.

  Töödeldavad pinnad 

  Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt.

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • pr2
  • water
  • no_cold
  • dry_2_6
  • year2_5_30
  • appl_brush_roll_15
  • cover3-10
  Näiteid
  • Aquastop

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.

  Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada.

  Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

   

  Töötelmine

  Vahendit lahjendada veega. Pärast lahjendamist tuleb saadud lahus hoolikalt läbi segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +15°С ja üle +30°С. Kanda pinnale 1 kiht pintsli või rulliga. Väga imavad pinnad tuleb kruntida „märg märjale“ meetodil kuni küllastumiseni.

  Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

   

  Lahjendamine

  Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega, vastavalt pinnatüübile.
  1:5 (1 osa vahendit : 5 osa vett)

  Töövahendid

  Pintsel, rull.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Helesinine, kuivanuna läbipaistev

  Kulu

  Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

  vähese imavusega pinnad (kivi, kipsplaat, jne) 
  10 m²/L
  keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat, jne) 
  6-8 m²/L
  suure imavusega pinnad (gaasbetoon, jne) 
  3-4 m²/L

  Kuivamisaeg

  2-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,5L - 1L - 3L-10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  • Akrit 4 Eskaro Akrit 4
   Глубокоматовая краска для стен и потолков
  • Akrit 7 Eskaro Akrit 7
   Моющаяся шелково-матовая краска для стен
  • Seinaliim Eskaro Seinaliim
   Клей для легких и тяжелых настенныx покрытий
  • Sympatia Eskaro Sympatia
   Глубокоматовая краска для потолков с замедленным временем высыхания
  • Biotol E Eskaro Biotol E
   Kontsentreeritud vahend hallituse eemaldamiseks
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности