Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Flat

Krunt- ja laevärv

 

Hea kattevõimega

Kergelt lihvitav

Valge

Toonitav

Lae alla tehniline leht
Flat
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Täismatt valge vesialuseline kruntvärv kuivadesse ja niisketesse ruumidesse.  

  • Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi värvimisel.
  • Hea kattevõimega.
  • Kuivades moodustab ühtlase, täismati pinnakatte mis talub kerget märgpuhastust.
  • Kergelt lihvitav
  • Vähendab kattevärvi kulu
  • Toonitav süsteemis Eskarocolor
   EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik a 30 g/L.Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

  Läikeaste:

  • Täismatt (u. 4) vastavavalt EN 13300.
  • Täismatt (u. 4) vastavalt ISO 2813

  Kulumiskindlus:

  • 3. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

  Kasutusala

  Kruntvärv vesialuselistele kattevärvidele (Akrit, Mattilda, Structura, Akzent jt). Sobib lagede ja seinte kruntimiseks kuivades ja niisketes ruumides (elutoad, bürood, koridorid, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib kasutamiseks väiksemat pesukindlust nõudvate ruumide seinte värvimiseks. Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Uued või varem värvitud mineraalpinnad: betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, puitkiudplaat-, krohvitud-, pahteldatud, klaaskiudtapeediga või teiste ülevärvitavate seinakattematerjalidega kaetud pinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • dry1_2
  • water
  • no_cold
  • color
  • rashod_8_12
  • appl_brush_roll_spray_5
  • year2_5_30
  Toonimine
  Näiteid
  • Flat

  Pinna ettevalmistus

  Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast, kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti temperatuuril +10 ... +25оС ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvmise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Värvimistöödel mida teostatakse ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, küttekeha, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) on soovitav värvile lisada kuivamisaja pikendajat Time+. 

  Töövahendid

  Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,021 – 0,027 tolli)

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baas А).

  Kulu

  8-12 m2/L.

  Kuivamisaeg

  1-2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. 

  Ohutusnõuded

  Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga Silma sattumisel pesta rohke veega. Värvi pihustusudu võib ärritada ülitundlikkuse korral silmi ja tekitada naha kuivust.Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda.. Vältida või

  minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab

  erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale

  (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet

  jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata

  üldkasutatavale prügim.ele.. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood

  15 01.). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  4,5L - 9L - 18L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,5 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности