Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Element

Radiaatorivärv

 

Kuumuskindel 120°C

Korrosioonikindel

Ei kolletu

Lae alla tehniline leht
Element
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialuseline radiaatorivärv
  • Аkrülaatemail
  • Suurepärase kattevõimega
  • Moodustab kuivades tugeva pinna
  • Tasandub pinnal hästi, pintsliga värvides ei jää värvitriipe.
  • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid
  • Vastupidav temperatuurile kuni 1200С
  • Ei kolletu ajapikku
  • Lubatud soojade radiaatorite värvimiseks (kuni 45ºC)
  • Pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.
  Läikeaste:
  • Poolmatt (u. 30) vastavalt EN 13 300
  • Poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813
  Kulumiskindlus:
  • 1 klass vastavalt EN 13 300

  Kasutusala

  Krunditud või varem värvitud (vesialuseliste-, õli- või alküüdvärvidega) metallpindade värvimiseks sisetöödel. Ette nähtud radiaatorite värvimiseks, sobib ka puit- ja krunditud metalldetailide ja -toodete värvimiseks siseruumides. Ei sobi põrandate värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Eelnevalt krunditud või värvitud metall-ja puitpinnad siseruumides.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • year3_5-35
  • no_cold
  • water
  • pr2
  • kist_valik
  • glow30
  • cover6_10
  • dry_5_6
  • 55-icon_e_col
  • 120C
  Toonimine
  Näiteid
  • Element

  Pinna ettevalmistus

  Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Metallist radiaatorite puhastamiseks soovitame kasutada puhastuainet Peltipesu RK. Tugevalt määrdunud  või  rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Varem värvitud metallpinnad tuleb põhjalikult puhastada, eemaldada rooste, vana värvi jäägid ja töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued metallpinnad tuleb hoolikalt puhastada ja eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Varem email- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida liivapaberiga matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

  Värvimine

  Enne tarvitamist värvi hoolikalt segada. Kanda  pinnale 1...2 kihti temperatuuril +10...25°C, suhtelisel õhuniiskusel kuni 80%.

  Võib kasutada soojade (kuni 450 С) radiaatorite värvimiseks.

  Hooldamine

  Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind  nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte  kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu ja harju. Tugev hõõrumine võib panna pinna läikima.

  Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada Biotol E ja Biotol Spray.

  Töövahendid

  Rull, pintsel

  Töövahendite puhastamine

  Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baas А).

  Kulu

  6-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% umbes 1,5-2 tunni möödudes  on pind puutekuiv, 5-6 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb. 

  Ohutusnõuded

  Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Värvi pihustusudu võib ärritada ülitundlikkuse korral silmi ja tekitada naha kuivust. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele.

  Jäätmekood 08 01 12 (Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102).

  Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

  Pakendid

  0,45L, 0,9L , 2,7L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,3 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности