Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Accord 30

Universaalne alküüdemailvärv

 

Poolmatt

Hea kattevõime ja kulumiskindlusega

Sise- ja välistöödeks Lae alla tehniline leht
Accord 30
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  • Alküüdemailvärv sise- ja välistöödeks.
  • Loodud kasutades „ WA new technology“ „(WA uut tehnoloogiat”)
  • Sisaldab  „OPAQUE POLYMERS“ valgust hajutavat polümeeri, mis tagab parema kattevõime ja tugevama pinnakatte.
  • Moodustab sileda poolmati pinna.
  • Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes
  • Moodustab kuivades kulumiskindla katte
  • Hea löögikindlusega
  • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 300 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <300 g/L.
  • Läikeaste:
  • poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813.

  Kasutusala

  Sise- ja välistöödel uste, aknaraamide, mööblidetailide, radiaatorite, tarade, aedade, trellide (sõrestike) jt. puit-, metall-, kivi- ja krohvpindade värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Puit-, metall-, kivi- ja krohvipinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • Inside Special Opague Polymers  – alküüdemailvärvide koostises kasutatav valgust hajutav polümeer koondab ühtlastelt enda ümber pigmendid tänu millele suureneb kattevõime.
  • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr4
  • glow30
  • rashod_8_10
  • dry_24
  • whitespirit
  • year3
  • appl_brush_roll_spray_5
  Toonimine

  15000 värvitooni!

  Näiteid
  • Accord 30

  Pinna ettevalmistus

  Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Tugevalt läikivad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Ebatasasused pahteldada. Puitkiud- ja puitlaastplaadist pinnad kruntida värviga, mida on vedeldatud white-spiriti ’iga kuni 10% värvi mahust. Metallpindade kruntimiseks kasutada sobivat kruntvärvi.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihiti pintsli rulli või õhuvaba pihustiga temperatuuril +5... +25°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

  Hooldamine

  Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 7 päeva pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi.

  Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9).

  Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada. 

  Töövahendid

  Pintsel, värvirull, pihusti

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

  Kulu

  8-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv: 5 tundi.

  Ülevärvimiseks: 24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Sisaldab 2-butanoonoksiimi, koobalt-di (2-etüülheksanoaati). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral on soovitav kasutada  polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.  Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

   

  0,9L-2,25L, 9L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Külmakartlik

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности