Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Linaõlivärnits

Linaõlivärnits

 

Naturaalne 100% linaõlivärnits.

Imbub hästi puitu.

Ei sisalda lahusteid. Lae alla tehniline leht
Linaõlivärnits
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Naturaalne linaõlivärnits.

  • Meeldiva naturaalõli lõhnaga
  • Imbub hästi puitu
  • Ei takista puidu loomulikku hingamist
  • Takistab puid lõhenemist
  • Kaitseb puitu niiskuse eest
  • Linaõlivärnitsaga töödeldud ja poleeritud puitpind on dekoratiivne
  • Sobib õlivärvide vedeldamiseks
  • Toob esile puitpinna loomuliku ilu
  • Ei sisalda lahusteid

  Kasutusala

  Uute pindade kruntimiseks ja immutamiseks ning vanade restaureerimiseks. Sise- ja välistöödeks. Õlivärvide vedeldamiseks. Aknakiti valmistamiseks. Puidust käsitöötoodete immutamiseks. Puittoodete töötlemiseks: ukselingid, püssikabad, käepidemed jm. Ei sobi vesialuseliste toodetega kaetavate pindade kruntimiseks ega immutamiseks.

  Töödeldavad pinnad 

  Puidust tooted ja konstruktsioonid, vineer, naturaalspoon, betoon, krohv, puitkiud – ja puitlaastpinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • rashod_4_8
  • pr4
  • dry_24
  • whitespirit
  • year2_5_30
  • appl_brush_sponge_roll_10

  Pinna ettevalmistus

  Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema +5...+25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10).

  Tumedaks läinud puitpinnad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada uutega.

  Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile.

  Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga.

  Välisdetailide töötlemist tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes.

  Töötlemine

  Kanda õli pinnale ja lasta sisse imbuda või kasutada sissekastmismeetodit. Tugevalt imavate pindade puhul korrata töötlemist. Sisseimbumata õli eemaldada pinnalt lapiga. Sissekastmise teel töödeldavad puitesemed asetada õlisse, lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga.

  Töövahendid

  Pintsel, lapp, rull, sissekastmismeetod

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid puhastada tärpentiniga või lakibensiiniga White Spirit

  Värv

  Helepruun

  Kulu

  4-8 m2/L 

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv – 12 tundi, kuiv 24 tundi (temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%).

  Ohutusnõuded

  Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastatud jäätmed ja lapid tuleb koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Tulekahju korral on soovitav kasutada pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitta valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi,

  kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.


  Pakendid

  1L - 3L - 5L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C ... 30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  0,9 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности