Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro PVA Liim

Universaalne liim PVA sisetöödeks

 

Üldotstarbeline liim

Läbipasitev liimivuuk

Professionaalne tulemus

PVA Liim
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Ühekomponentne vesialuseline PVA liim sisetöödeks.

  • Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks
  • Kiire esialgne kokkuliimimisvõime
  • Moodustab elastse  liimivuugi
  • Sobib tiselritöödeks
  • Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri -30°C kuni +80°C
  • Sobib hästi laste käsitööringides kaustamiseks ja mitmete käsitsi valmistatavate toodet liimimiseks

  Kasutusala

  Üldotstarbeliseks liimimiseks. Sisetöödeks.

  Kasutuskohad

  Puit, paber, kartong, nahk, tekstiil, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat, tesktiilalusel või soojustatud alusel linoleum, katteplaadid jm. Ei sobi veega kontaktis olevate pindade liimimiseks.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • no_cold
  • water
  • cover5_7
  • dry_1_12
  • year2_5_30
  • 59-kist_valik_52_52_5_100
  Näiteid
  • PVA Liim

  Pinna ettevalmistus

  Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast, õlist, vahast jm. mustusest. Töö teostamiseks sobivaim materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +15...+20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%. Liimimine liiga madalal või liiga kõrgel temperatuuril halvendab liimi nakkevõimet ja tugevust. 

  Liimimine

  Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda ühtlase õhukese kihina ühele liimitavatest pindadest pintsli, rulli või liimilabidaga. Liimitavad pinnad kokku suruda ja  surve alla panna. Üleliigne liim koheselt pinnalt ära pühkida.

  Töövahendid

  Pintsel, rull, liimilabidas.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Valge, kuivanuna läbipaistev

  Kulu

  5-7 m2/L

  Kuivamisaeg

  Vajutusaeg: paber 3 minutit, puitk, tektiil, nahk 5...6tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatud puhastada kahjustatud ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.

  Pakendid

  0,33L - 0,7L - 1L - 2,5L - 10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности