Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Polyfix

Universaalne seinakatete liim

 

Niiskuskindel

Mugav vertikaalpindadel kasutamiseks

Lae alla tehniline leht
Polyfix
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Laiaotstarbeline vesialuseline niiskuskindel liim sisetöödeks.

  • Mugav vertikaalpindadel kasutamiseks.
  • Tänu koostisele ja sobilikule viskoossusele ei vaja liimitavad pinnad täeindavat tuge kuivamise ajal.
  • Kuivanud liimivuuk on niiskuskindel.

  Kasutusala

  Laiaotstarbeliseks liimimiseks. Kuivades ja niisketes ruumides. Sisetöödeks.

  Kasutuskohad

  PVC katete, vahariide, vahtpolüsterooli (penoplasti), korgi, bordüüri, polüstereenalusel terpotapeetide ja -plaatide ning teiste viimistlusmaterjalide liimimiseks betoon-, kipsplaat-, vineer-, puitkiud-, puitlaast- ning värvitud pindadele.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • no_cold
  • water
  • rashod_3_10
  • dry6_24
  • 2years_5...35
  • 05-appl_lack1

  Pinna ettevalmistus

  Liimitav pind peab olema kuiv, sile, imav ja puhastatud tolmust, rasvast, õlist jm. mustusest. Väga määrdunud pind (N: köögi lagi) pesta puhtakse pesuvahendilahusega, loputada veega ja lasta kuivada. Kooruv materjal ja vanad mitte püsivad pinnad (N: kriitpinnad) eemaldada täielikult. Vanad läikivad alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Praod ja ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga sarjast Filler, lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Poorsed ja tolmavad pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund, järgides toodete kasutusjuhiseid. Töö teostamiseks sobivaim materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +10...+20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%.

  Liimimine

  Liim kanda ühtlase kihina pinnale pintsli, rulli või liimikammiga. Kattematerjal liimida 10...15 minuti jooksul. Üleliigne liim koheselt pinnalt ära pühkida.

  Töövahendid

  Pintsel, rull, liimikamm.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Beežikasvalge

  Kulu

  3-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  6...24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatud puhastada kahjustatud ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

  Pakendid

  0,6L - 2,5L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,4 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности