Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Kattefix

Põrandakatete liim

 

Vesialusel

Niiskus- ja veekindel

Lae alla tehniline leht
Kattefix
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Niiskuskindel tiksotroopne akrülaatliim põrandakatete liimimiseks .

  • Vesilahustuv
  • Universaalne – nii põrandale kui seinale, nii plaatide kui rullmaterjalide liimimiseks
  • Hea algnakkega
  • Pika tööajaga
  • Niiskus- ja veekindel
  • Sobiv põrandaküttega aluspindadele

  Kasutusala

  Kuivades ja niisketes ruumides. Sisetööd.

  Kasutuskohad

  Sobib linoleumi, pvc, vahtpolüsterooli, korgi, vinüül- ja tekstiilkatete liimimiseks põrandale, samuti üle 0,6mm pvc katete liimimiseks seintele. Sobib liimimiseks poorsetele ja mittepoorsetel pindadele (betoon, tasandussegud, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat jt.).

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • no_cold
  • water
  • dry6_12
  • cover_4_6
  • appl_spackel_roll_15
  • 2years_5...35
  Näiteid
  • Kattefix

  Pinna ettevalmistus

  Liimitav pind peab olema sile, kuiv ja hoolikalt puhastatud tolmust, õlist jm. mustusest. Ebatasasused ja praod täita sobiva täiteseguga. Värskelt valatud betoonpõrandad mille niiskus ületab 85% enne liimimist kruntida nakkedispersiooniga Aquastop Bond järgides toote kasutusjuhendit. Vana betoonpind töödelda vahendiga Monolit. Sobilik õhu-, pinna- ja materjalitemperatuur +18...25°C.

  Liimimine

  Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda põrandale liimikammiga, seinale rulliga.

  Poorne aluspind (betoon, tasandussegud, puitkiudplaadid jt.). Kanda liim ühtlaselt aluspinnale. Hiljemalt 10 min. pärast laotada liimitav kattematerjal pinnale ning keskelt äärte poole siludes väljapressida kattematerjali ja aluspinna vahel olev õhk.

  Tihe aluspind (vana põrandakate jt.). Kanda liim aluspinnale ja koheselt laotada liimitav kattematerjal pinnale, kergelt siluda ning seejärel ettevaatlikult kattematerjal üles tõmmata, veendudes et kogu kattematerjali pind on kaetud liimiga. Lasta liimikihil 15...30 minutit kuivada. Poolkuivanud liimile laotada uuesti kattematerjal ning hõõruda hoolikalt siledaks. Kattematerjali tihedaks kinnihõõrumiseks on soovitav kasutada spets. töövahendeid. Parima tulemuse saab rullimise teel. Äärte ja servade fikseerimiskes on soovitav neile asetada lisaraskus ( N: liivakotid).

  Töö lõpetamisel pesta töövahendid puhtaks sooja veega. Värsked liimiplekid eemaldada koheselt niiske lapiga.

  Töövahendid

  Rull, liimikamm

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Beežikasvalge

  Kulu

  4-6 m2/L

  Kuivamisaeg

  6...12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Liimiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Kuivanud liimiplektid eemaldada nitrolahusti või ksüleeniga.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist.  Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.

  Pakendid

  1L - 2,5L - 5L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,4 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности