Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

PVC WinClean

Plastikaknaraamide puhastusvahend Valgendab pinna
Sise- ja välistöödeks Lae alla tehniline leht
PVC WinClean
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Efektiivne veepõhine vahend PVC- (polüvinuüülkloriid-) pindade puhastamiseks ja hooldamiseks.

Kasutusala

Eemaldab saaste ja plekid, taastab tuhmunud pindadele esialgse valge tooni. Ei kahjusta töödeldavaid pindasid.

Kasutuskohad

PVC-st valmistatud tooted – valged aknaraamid, uksed, vooderdised, torud, veerennid jne. Välis- ja sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne kasutamist raputada. Pihustada vahend pinnale, lasta umbes minut aega mõjuda ja pühkida maha pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid käsnasid, et pinda mitte vigastada. Pärast seda loputada pind puhta veega ja kuivatada. Mõnedel juhtudel võib olla vajalik kogu protseduuri kordamine. Ei ole soovitatav pikendada vahendi kokkupuudet pinnaga (üle 1 minuti), sest pikemaajalise mõju puhul tungib vahend sügavamale plastpinda.
Alati tuleb kontrollida vahendi toimet märkamatus kohas. Mitte kasutada muudest plastidest pindadel (polükarbonaadid, polüstürool jne). Mitte kasutada värvitud pindade puhastamiseks. Vahendi sattumisel metallpindadele loputada need viivitamatult veega ja kuivatada.

Ohutusnõuded

Võib tekitada teatud metallide korrosiooni. Pritsmed eemaldada viivitamatult mageda veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Töötamisel jälgida tööohutusnõudeid. Kasutada hästi ventileeritavas kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5 L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1,04 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted